تاريخ انتشار: شنبه 1393/6/29
کد خبر: 34463

ترجمه کتاب روان شناسی مثبت نوشته دکتر هفرن بنیول ترجمه و آماده چاپ شد.

کتاب «درسنامه روانشناسی مثبت» نوشته کیت هفرون و ایلونا بنیول ترجمه آقایان محمدتقی تبیک و محسن زندی از پژوهشگران گروه روانشناسی اسلامی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث آماده چاپ گردید و بزودی روانه بازار نشر خواهد شد.

کتاب «درسنامه روانشناسی مثبت­نگر: نظریه ها، پژوهش ها و کاربست ها» نوشته کیت هفرن و ایلونا بونیول ترجمه آقایان محمدتقی تبیک و محسن زندی آماده چاپ گردید.

 

کتاب «درسنامه روانشناسی مثبت­نگر: نظریه ها، پژوهش ها و کاربست ها» از سوی انتشارات Open University آکسفورد در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است. هدف از تالیف این کتاب معرفی مهم ترین نظریه ها، پژوهش ها و کاربردها در گستره روان شناسی مثبت نگر است. فصل اول، کلیاتی در باب روان شناسی مثبت نگر است. فصل دوم، بر مفاهیم هیجان‌هاي مثبت و هوش هیجانی تمرکز دارد. فصل سوم، از شادکامی لذت‌گرا و مفهوم بهباشی درونی سخن می‌گوید. در فصل چهارم، با استفاده از نظریه‌های سعادت‌گرا، از جمله بهباشی روان‌شناختی و نظریۀ خودتعیین‌گری، مفهوم بهباشی درونی را زیر سوال می‌برد. فصل پنج، به نظریۀ خوش‌بینی، پندار مثبت و امید می پردازد. فصل شش، بر تاب­آوری، رشد پس‌آسیبی، خردمندی و پیرشدن مثبت متمرکز شده است. فصل هفت، به معنا و نظریه‌های هدف و پیوندشان با بهباشی نظر دارد. چند فصل آخر، بیشتر بر ماهیت کاربردی روان‌شناسی مثبت‌نگر متمرکز است. آخرین فصل، با پيش‌بيني‌های آکادميک از سرانجام این رشته جدید و هیجان‌انگیز، این رشته را از یک دیدگاه انتقادی‌تر بررسی می‌کند.

این کتاب درسی به اذعان بزرگان روان شناسی مثبت نگر جزو بهترین و جامع ترین کتاب های درسی روان شناسی مثبت نگر است. ترجمه این کتاب نخستین اثر درسی جامع و نوین به زبان فارسی است. مطالعه این کتاب به تمام دانشجویان روان شناسی به ویژه روان شناسی مثبت نگر و پژوهشگران عرصه های اخلاق و تربیت توصیه می گردد.

این کتاب در قطع وزیری آماده چاپ گردیده است و بزودی توسط انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر خواهد شد.