تاريخ انتشار: شنبه 1393/6/29
کد خبر: 34451

ترجمه مدخل «اخلاق کاربردی» دائرة المعارف بین المللی اخلاق در گروه اخلاق عملی و کاربردی

مدخل «اخلاق کاربردی»(Applied Ethics) از دائرة المعارف بین المللی اخلاق(the international encyclopedia of ethics) که در سال 2013 و در قالب نُه جلد منتشر شده است ، در گروه اخلاق عملی و کاربردی پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی، به انجام رسیده و در آینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید.

مدخل «اخلاق کاربردی»(Applied Ethics)   از دائرة المعارف بین المللی اخلاق (the international encyclopedia of ethics) که در سال ۲۰۱۳ و در قالب نُه جلد منتشر شده است در گروه اخلاق عملی و کاربردی پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی به انجام رسیده و در آینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید.

آقای دکتر محمدجواد موحدی مترجم این طرح، ضمن بیان اهمیت این منبع خاطرنشان کرد: در این دائره المعارف، موضوعات، عناوین، اشخاص تأثیرگذار و نظریات مختلف اخلاقی در ۷۲۷ مدخل به صورت مقاله، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته ­اند. هر یک از این ها توسط صاحب نظرانی نوشته شده که اکثرا از افراد بنام آن رشته تلقی می شوند؛ ديويد آرچرد (David Archard)؛ استاد فلسفه در دانشگاه سلطنتی بلفست و کاسپر ليپت - راسموسن (Kasper Lippert-Rasmussen)؛ استاد گروه علوم سیاسی در دانشگاه کوپنهاگن نویسندگان مقاله «اخلاق کاربردی»(Applied Ethics)  این دائرة المعارف­ اند.

پژوهشگر گروه اخلاق عملی و کاربردی، سپس جزئیاتی از محتوی این مقاله را به طور خلاصه بازگو کرده و گفت: نویسندگان این مقاله، ضمن اشاره به تمایز اخلاق کاربردی از دیگر حوزه ­های اخلاق، به بررسی ماهيت اخلاق کاربردي می­ پردازند. اين بررسي با ارائه شرح مختصري از تاريخ اخلاق کاربردي آغاز می ­شود. در قدم بعد، اخلاق کاربردي را به ديگر شاخه­ هاي کاربردي در فلسفه مرتبط مي­ کنند. سپس، در دو قسمت بعدي، مرز بين اخلاق هنجاري و کاربردي را کاوش کرده، و بعد از آن، ارتباط اخلاق کاربردي با فلسفه سياسي و حقوقي را ترسيم مي­ نمایند. سپس، به طور نقادانه ديدگاه ذکر شده در مورد اخلاق کاربردي را وراندازي کرده و در قسمت پایانی مقاله نیز، به تمایز گذاردن میان اهداف متفاوت تحقيق در اخلاق کاربردي می پردازند.