5
تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

پيش گفتار

بدون ترديد ، بخشى از موفقيت ها و كاميابى هاى بشر در گرو تربيت جنسى است ؛ چرا كه تكامل و تعالى انسان ، بسته به تربيت و خودسازى در همه ابعاد وجود اوست و غريزه جنسى يكى از اين ابعاد است . لذا هر مكتبى كه ادعاى تأمين سعادت بشر را دارد ، بايد براى غريزه جنسى ، برنامه داشته باشد و پاسخ روشنى به آن دهد .
در برخورد با اين بخش از ماهيت انسان ، مكاتب مختلف ، واكنش هاى متفاوتى نشان داده اند . برخى مركز ثقل حيات انسان را غريزه جنسى شمردند و در ارضاى اين غريزه ، راه افراط را در پيش گرفتند كه منجر به پيدايش بى بند و بارى جنسى گرديد . از سوى ديگر ، برخى به بهانه تقدّس و تديّن ، اين بخش از ماهيت انسان را ناديده گرفتند و حتى سخن گفتن از آن را نادرست دانستند كه موجب پيدايش پديده تَبتُّل و رُهبانيت جنسى در صدر اسلام شد و ممكن است رگه هايى از آن ، در هر زمانى وجود داشته باشد .
پرسش اساسى اين است كه : اسلام ، چه برنامه اى براى تربيت جنسى دارد ؟ و اين برنامه از چه منطقى پيروى مى كند ؟ در آموزه هاى دينى ما ، گزاره هاى فراوانى در اين باره وجود دارد و تحقيقات متفاوتى نيز در اين باره انجام شده و هر كدام با رويكردى خاص به اين مسئله پرداخته اند . ساده ترين كار در قلمرو مطالعات دينى ، جمع آورى آيات و احاديث و ارائه آنها در يك طبقه بندى ساده است كه هر چند نيازمندِ به كار بستن روش هاى فقه الحديثى است ، اما كار چندان پيچيده اى نيست . پژوهش عميق تر ، آن است كه اصول و مبانى آموزه ها استخراج شود و سپس مدل مبتنى بر آموزه هاى دينى طراحى گردد .
پژوهش حاضر كه به همت جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى دكتر على نقى فقيهى انجام شده است ، در صدد است تا با عبور از لايه هاى ظاهرى گزاره ها ، معارف نهفته در عمق آنها را به دست آورده ، در قالبى علمى ارائه كند . از نقاط قابل توجه اين پژوهش ، يكى گستره متون دينى مورد استفاده و ديگرى اهتمام پژوهشگر به كشف مبانى و اصول و ارائه آنها در


تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث
  • نام منبع :
    تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث
تعداد بازدید : 31561
صفحه از 456
پرینت  ارسال به