ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...6321396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد14271395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد9811395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد13461395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد29071394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)44671393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)47021393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)45631393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16381393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد32061393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...26101393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد31181393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد19771393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث84391393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)60891393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام55071393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام30751392