ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...6521396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد14711395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد10221395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد13861395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد29491394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)45131393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)47471393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)46111393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16521393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد32481393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...26361393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد31561393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد20111393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث84841393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)61351393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام55421393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام30961392