ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...3661396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد11441395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد7511395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد10101395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد26001394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)39051393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)41171393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)39861393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...15261393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد28901393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...24151393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد29021393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد17401393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث76601393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)53491393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام49431393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام27761392