ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...6601396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد14771395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد10271395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد13921395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد29551394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)45231393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)47581393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)46221393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16521393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد32541393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...26411393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد31621393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد20181393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث84961393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)61471393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام55541393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام31011392