ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد9571395
2کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد6281395
3کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد8811395
4کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد24381394
5مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)36021393
6مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)37381393
7مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)35921393
8نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...14781393
9کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد27251393
10کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...23011393
11دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد27911393
12کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد16411393
13شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث72291393
14مختصر تفسير القمّي (معرفی)49341393
15دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام45881393
16معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام26281392