ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...5191396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد12851395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد8531395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد11351395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد27341394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)41221393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)43441393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)42301393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...15751393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد30141393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...25031393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد30061393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد18521393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث79861393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)56711393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام51581393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام29231392